Tuyển dụng

Tuyển dụng thêm nhân viên kinh doanh tại Thái Nguyên

Tuyển dụng thêm nhân viên kinh doanh - Đi làm ngay Tuyển dụng thêm nhân viên kinh doanh (làm việc giờ hành chính) tại Thái Nguyên.__________❇Không yêu cầu kinh nghiệm⛔Thu nhập cứng: 4.000.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ⛔Thu nhập mềm: 25.000.000 VNĐ - 50.000.000 VNĐ/tháng hoặc hơn thế (ib để biết chi tiết).⛔Thưởng nóng đột...

Compare listings

So sánh